.

Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü


 • Üniversitemiz ulaşım hizmetleri şube müdürlüğü yönergesi kapsamında motorlu araçlarının işletme, taşıma, bakım, onarım, ikmal ve tahsis işlevlerini yerine getirmektedir.
 • Üniversitemiz tüm Akademik ve İdari birimlerinin ulaşım, evrak dağıtımı ve nakliye hizmetlerinin yerine getirilmesi, servis ve hizmet araçlarının tahsis edilmesi,
 • Araçların bakım ve onarımlarının sağlanarak hizmete hazır halde tutulması, araçların trafik, tescil, fenni muayene, sigorta, otoban ve köprü geçişleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi,
 • Yıllık akaryakıt giderlerinin temini ile ilgili Teknik Şartnamenin hazırlanarak ihale komisyonuna sunulması, akaryakıt giderlerinin sağlanması ve izlenmesi,
 • Şoförlerin yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirme işlemle­rinin yürütülmesi, görev takip formlarının tutulması;
 • Araç zimmet kayıtlarının tutulması,
 • Üniversitemiz kayıtlarında bulunan ekonomik ömrünü dolduran araçlarla ilgili işlemlerin yapılması,
 • Şoförlerin hizmete uygun iş dağılımlarının yapılması,
 • Gelen araç isteklerinin takip edilmesi,
 • GPRS sistemi ile verilen görevlerin ve güzergâhların izlenerek hatalı sürücülerin uyarılmasıdır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı altında kurulan Ulaşım hizmetleri Şube Müdürlüğü;2 makam aracı, 5 otobüs,1 kamyon,1 minibüs,3 kamyonet,6 binek araç ve 18 personel ile ulaşım hizmeti vermektedir. Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Yönergesine bağlı kalmak kaydıyla,

Başlıca görevlerimiz;

 • Resmi Araçların bakım ve onarımlarının sağlanarak hizmete hazır halde tutulması, araçların trafik, tescil, fenni muayene, sigorta, otoban ve köprü geçişleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi,
 • Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarının talepleri doğrultusunda düzenlenen teknik ve inceleme amaçlı geziler için araç tahsisi yapmak,
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının uygun görüşü ve talebi ile kulüp-topluluk etkinliklerinde öğrencilerimizin ulaşımlarını sağlamak,
 • Üniversiteler arası spor müsabakalarına katılan takımlarımızın ulaşımını sağlamak,
 • Akademik-İdari tüm birimlerin malzeme taşıma ve nakliye ihtiyaçlarını gidermek,
 • Üniversitemizin yemek taşıma, evrak dağıtımı ve Yerleşke içi Ring işlerini yerine getirmek,
 • Üniversitemizin şenlik, mezuniyet, sempozyum, konferans vb. etkinliklerinde idarenin uygun görüşü ile gelen konukların ulaşım hizmetlerini gerçekleştirmek,

Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Yönergesi


Bayram Ali ÇINAR

Şoför

+90 248 213 35 90

bacinar@mehmetakif.edu.tr

Hakan HARMANKAYA

Şoför

+90 248 213 35 92

hharmankaya@mehmetakif.edu.tr

İbrahim BAYRAM

Şoför

+90 248 213 35 92

ibayram@mehmetakif.edu.tr

Ramazan ACAR

Şoför

+90 248 213 35 92

racar@mehmetakif.edu.tr

Oğuzhan DAL

Şoför

+90 248 213 35 92

oguzhandal@mehmetakif.edu.tr

Hüseyin YILDIZ

Şoför

+90 248 213 35 92

hyildiz@mehmetakif.edu.tr

Nurettin AĞIRMAN

Şoför

+90 248 213 35 92

nagirman@mehmetakif.edu.tr

Hamdi GÜN

Şoför

+90 248 213 35 92

hgun@mehmetakif.edu.tr

Mustafa CANDAN

Sürekli işçi

+90 248 213 35 92

mcandan@mehmetakif.edu.tr

Adnan AYGÜN

Sürekli işçi

+90 248 213 35 92

adnanaygun@mehmetakif.edu.tr

Hasan IŞIK

Sürekli işçi

+90 248 213 35 92

hisik@mehmetakif.edu.tr

Nazım OT

Sürekli işçi

+90 248 213 35 92

nazimot@mehmetakif.edu.tr

Memiş ERSOY

Sürekli işçi

+90 248 213 35 92

mersoy@mehmetakif.edu.tr

Erol ERSÖZ

Sürekli işçi

+90 248 213 35 94

erolersoz@mehmetakif.edu.tr


 


Birimler

 • İdari İşler Şube Müdürlüğü
 • Satın Alma Şube Müdürlüğü
 • Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü