.

Başkanlığımız

Kuruluşumuz

    Üniversite yönetim örgütü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının  İdari Teşkilatları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre teşkilatlanmıştır.

Misyonumuz

 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin var olan kaynaklarını en etkin ve verimli  bir şekilde kullanılmasını sağlayarak, üniversitemizin ihtiyacı olan mal, hizmet vb. satın alımlarının gerçekleştirilmesini,
 • Web sayfamızdan tüm alımlarımızın duyurusu yapılarak rekabet eşitliğinin sağlanmasını,
 • Birimimizce satın alınan malzemelerin, girişlerinin yapılarak demirbaş kayıtlarının tutulmasını, hukuka uygun olarak kayıta alınmasını, korunması için gerekli önlemlerin alınarak depoların düzenlenmesini,
 • Hizmetin aksamadan yerine getirilebilmesi için,  Üniversitemiz taşınmaz mallarının zamanında kiraya verilmesini,
 • Üniversitemizin ihtiyacı olan sivil savunma için gerekli malzemenin temin edilmesini ve malzemelerin periyodik olarak bakım ve onarımlarının yapılmasının sağlanmasını,
 • Üniversitemiz genelinde örnek olacak düzeyde, yapılan tüm çalışmaların ekonomik ve toplumsal faydalarının en üst düzeyde yerine getirilmesinin sağlanmasını,
 • Tüm bu görevlerin yerine getirilmesinde, Başkanlığımıza yasalarla verilen kanun ve yönetmelikler çerçevesinde davranılması ve yapılacak işlerde yeni personelin yetiştirilmesini,
 • Kısacası Başkanlığımız, Üniversitemizin var olan insan ve mali kaynaklarını koruyarak ve verimli kullanımlarını sağlamak suretiyle, denetim ve kontrollerinin yapılarak hizmet kalitesinin artırılmasını, aynı zamanda hizmetin zamanında;  hızlı, güvenilir, dürüst, şeffaf , tarafsız, işbirliği ve insan hakları  gözetilerek  yapılmasını kendine amaç edinmiştir.

Vizyonumuz

 • Eğitim ve öğretim verimliğinin artırılması için idari ve akademik personelimizin  çalışmalarında kolaylık sağlamak amacıyla; makina,  techizat, kırtasiye ve temizlik alımlarını gerçekleştirerek,
 • Alımı gerçekleştirilen malzemelerin eğitim ve öğretim hizmetini aksatmayacak şekilde, zamanında ve düzenli olarak dağıtımını sağlayarak,
 • Üniversitemizin tüm birimlerinin elektirik,  doğal gaz, telefon ve abonelik  kullanım giderlerini gerçekleştirmek ve bunu en uygun şekilde satın almak  ve mümkünse kullanımı düşürücü önlemler alarak,
 • Üniversitemizin genel ihtiyacını yönelik taşıt alımlarını gerçekleştirerek idari ve akademik personel ile öğrencilerimizin hizmetine sunmak, mevcut araçların yeterli olmadığı durumlarda taşıt kiralama yoluyla hizmet sağlayarak,
 • Başkanlığimızda toplam kalite ve iş verimi değerlendirilmesi yapılarak ;   kanun, yönetmelik ve mevzuattaki  yenilik ve değişiklikleri  takip ederek, hizmet içi eğitim çalışmalarını sağlayarak ileriye yönelik olarak personelin bilgilendirilmesi, geliştirici-eğitici, eğitim, seminer ve sempozyumlara katılımını sağlayarak,
 • Üniversitemizin donanımlı bir sivil savunma sistemine sahip olmasının sağlayarak ,
 • Teknolojik imkânlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarını yansıtan, Üniversite içerisinde işinde yetkin, yeterli ve yenilikçi elamanlarıyla temin ettiği kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmet ile Üniversitemizde  örnek bir başkanlık olmaktır.

Hakkımızda

 • Hakkımızda
 • Yönetim
 • Personel
 • Teşkilat Şeması