.

İdari İşler Şube Müdürlüğü

 • Başkanlığın kadrolarındaki personelin maaş işlemlerini, veri girişlerini yapmak ve takip ederek harcama belgelerini hazırlamak,
 • Başkanlığımız personeline ait kesenek bildirimlerini hazırlayarak SGK’ya bildirmek,
 • Hatalı ödemelerin önlenmesi amacıyla göreve başlayan, görevden ayrılan, izinli, raporlu ya da geçici görevli personeli takip etmek.
 • Her yıl personele verilecek giyecek yardımı ödemesini yapmak.
 • Yolluk ödeme işlemlerini yapmak,
 • Birimimizi ilgilendiren yazışmaları yapmak,
 • Başkanlığımız bünyesinde çalışan tüm personelin özlük işlerini takip etmek,
 • Başkanlığımıza görevlendirilen kısmi zamanlı öğrencilerin işlerinin takibini yapmak,
 • Gelen -giden evrak kaydını yaparak evrakların ilgili personele dağıtım işlemlerini yapmak,
 • Başkanın vereceği diğer yazılı veya sözlü görevleri yerine getirmek
Nurçin GÖK

Birimler

 • İdari İşler Şube Müdürlüğü
 • Satın Alma Şube Müdürlüğü
 • Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü