.

Doğrudan Temin Birimi

Satın Alma Şube Müdürlüğü

  • İhale Birimi
  • Doğrudan Temin Birimi
  • Tahakkuk Birimi
  • Kiralama Birimi