.

Acil Afet ve Yardım Birimi

Sivil Savunma, 657 ve 7126 sayılı Kanun ve Afet ve Acil Durum Yönetmeliği çerçevesinde Üniversitemizde meydana gelebilecek afet ve düşman saldırılarına karşı personelin can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü tesis ve kuruluşların korunması faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin personel tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve personelin moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ifade eder.

  •  Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,
  • Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve Sivil Savunma Servislerinin her yıl güncellenmesini yaptırmak,
  • Gerekli olan araç, gereç ve malzemenin teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, gerekli ödeneği belirleyerek bütçeye konulmasını sağlamak,
  • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
  • Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  • Yapı İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,
  • Görev esnasında içerden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü, yangın ve sabotajlara karşı vb. eylemlere karşı duyarlı olmak ve bu sebeple personeli bilinçlendirmek,
  • Sivil Savunma işini yapan görevli personel yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Şube Müdürü, Daire Başkanı/Genel Sekreter/Genel Sekreter Yardımcısı/ Rektör Yardımcısı/Rektör’e karşı sorumludur. 

 

Nurçin GÖK

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

  • Sürekli İşçi Birimi
  • Afet ve Acil Yardım Birimi