.

Sürekli İşçi Ofisi

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Üniversitemize atanan sürekli/geçici işçilerin sosyal ve mali hakları ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması.Sürekli İşçi Ofisi

  • Puantaj Giriş Linki
  • Kurullar
  • Görevlerimiz
  • Dilekçe Örnekleri
  • Toplu İş Sözleşmeleri