Untitled Document

İÇ KONTROL

İMDB İş Akış Şemaları

RİSK TEŞKİL EDEN GÖREVLER LİSTESİ

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

 • Bütçe kaynaklarının elektronik ortamda saklanması nedeniyle erişimin kolay olması
 • Bağlı müdürlüklerin bir arada olması nedeniyle zaman kaybında iş akışının olmaması
 • Daimi internet bağlantısının bulunmasından dolayı bilgiye anında erişimin sağlanması
 • Yeterli donanıma ve teknolojiye sahip olmamız ve bunları etkin kullanmamız.
 • Diğer birim ve kurumlarla ilişkilerin güçlü olması
 • Personelin özverili ve mevcut iş disiplinine sahip olması
 • Personelin birlikte yaratıp geliştireceğiz ilkesini benimsemiş olması
 • Çalışanların yasal mevzuata hakim olması
 • EKAP KBS HYS vb. programların kullanımı

ZAYIF YÖNLERİMİZ

 • Üniversitemizin yapılanmasının tamamlanmamış olması nedeniyle taleplerin çok ödeneklerin sınırlı olması
 • Hizmet alanı genişleyen Üniversitemizin hızla büyümesi sonucu iş yoğunluğu artarken nitelikli insan gücünün stabil kalması nedeniyle, kritik birimlerde uzmanlık gerektiren alanlarda yeterli sayıda çalışanın bulunmaması

TEHDİTLERİMİZ

 • Kaynakların sınırlı olması
 • Personel maaşlarının düşük olması gibi nedenlerle nitelikli elemanlarımızın başka kurum ve birimlere geçme isteğinin fazlalığı
 • Mali sorumluluk ve cezai yaptırım nedeniyle personelin motivasyon ihtiyacı
 • Harcama birimlerinin ödenek yetersizliği nedeniyle plansız ve yoğun talepleri