Veteriner Fakültesine ait 1(bir) adet Öğrenci Kantin-Kafeterya ve 1(bir) adet Personel Çay Ocağı Yeri Kiralama İhalesi

Kiralama İhale İlanı

1-İhale konusu İşin

a) Niteliği, yeri ve miktarı

:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesine ait 1(bir) adet Öğrenci Kantin-Kafeterya ve 1(bir) adet Personel Çay Ocağı Yerinin Kiraya Verilmesi

2- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İstiklal Yerleşkesi BURDUR

b) Tarihi ve saati

:

25.09.2017 – 10:00

c) Usulü

:

2886 Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü

d) Tahmin Edilen Bedel

:

29.091,22 TL

e) Geçici Teminat Miktarı

:

Muhammen bedelin %3’ü (872,74TL) veistekli tarafından ihale esnasında önerilen projedeki sabit kalemlere ait tutarın %30’unun toplamı geçici teminat olarak alınır.

f) Şartname ve Eklerinin Nereden ve   Hangi Şartlarla Alınacağı

:

Şartname ve ekleri 100,00 TL dosya bedeli karşılığında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından alınabilir.

İhale Dokümanı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir.
 
DİĞER DUYURULAR
14-09-2017
14-09-2017
14-08-2017
28-07-2017
28-07-2017
28-07-2017
19-07-2017
20-06-2017
19-01-2017
07-10-2016
Tüm Duyurular