Fen Edebiyat Fakültesine ait 1(bir) adet Öğrenci Kantin-Kafeterya ve 2 (iki) adet Personel Çay Ocağı Yerinin Kiralama İhalesi

Kiralama İhale İlanı

1-İhale konusu İşin

a) Niteliği, yeri ve miktarı

:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine ait 1(bir) adet Öğrenci Kantin-Kafeterya ve 2 (iki) adet Personel Çay Ocağı Yerinin Kiraya Verilmesi

2- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İstiklal Yerleşkesi BURDUR

b) Tarihi ve saati

:

08.08.2017 – 12:00

c) Usulü

:

2886 Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü

d) Tahmin Edilen Bedel

:

29.233,90 TL

e) Geçici Teminat Miktarı

:

Muhammen bedelin %3’ü 877,02 TL ve Avan Proje Tutarının %30’u 40.871,70 TL toplam 41.748,72 TL

f) Şartname ve Eklerinin Nereden ve  Hangi Şartlarla Alınacağı

:

Şartname ve ekleri 100,00 TL dosya bedeli karşılığında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından alınabilir.

İhale Dokümanı Ektedir.
 
DUYURU İLE İLGİLİ DOSYALAR
 
DİĞER DUYURULAR
14-09-2017
14-09-2017
14-08-2017
28-07-2017
28-07-2017
28-07-2017
19-07-2017
20-06-2017
19-01-2017
07-10-2016
Tüm Duyurular