Sağlık Yüksekokulu Kantin-Kafeterya, Kırtasiye-Fotokopi ve Çay Ocağı Yeri Kiralama İhalesi

İHALE İLANI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 İhalenin Adı    : Sağlık Yüksekokulu 1 (Bir) Adet 313,66 m2 Kantin-Kafeterya, Kırtasiye-Fotokopi ve Çay Ocağı Kiralaması

  İhalenin Muhammen Bedeli  : 20.000,00 TL

  İhalenin Geçici Teminatı       :  6.000,00 TL

  İhalenin Tarih ve Saati          : 02 /09 / 2015 Çarşamba Günü Saat 10:00

1.  Yukarıda niteliği, tahmini bedeli, ihale günü ve saati belirtilen iş; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 51/g Maddesine göre Pazarlık Usulü ile muhammen bedelden artırım yapılarak ihale edilecektir.

2.  İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Üniversitemiz Rektörlük Binası B/Blok 1. Kat İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale(toplantı) salonunda yapılacaktır.

3.  İhale dokümanı, mesai saatleri içinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir.

4.  İstekliler Şartnameye göre hazırlayacakları belgelerini ihale saatine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

İlan olunur.


Bilgi İçin: 0 248 213 11 25 - 0 248 213 11 00
 
DİĞER DUYURULAR
14-09-2017
14-09-2017
14-08-2017
28-07-2017
28-07-2017
28-07-2017
19-07-2017
20-06-2017
19-01-2017
07-10-2016
Tüm Duyurular