İstiklal Yerleşkesi Tarla (Zirai Ürün Ekimi) Kiralama İhalesi

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İSTİKLAL YERLEŞKESİ

EKENEK BÖLGE (TARLA) İHALE İLANI

İDARENİN;

Kurum Adı      : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Adres    : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi İdari ve  Mali İşler Daire Başkanlığı 15030/BURDUR

Telefon / Faks    : 0.248 213 36 20 / 0.248 213 36 22

E-posta    : ihale@mehmetakif.edu.tr

KİRALANACAK MÜLKİYET ALANI ;

Sıra No

Bölge No

Parsel No

Yüz Ölçümü (m2)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

3. Bölge

1 – 2 – 3 - 4

116.000

2.814,71 TL

844,41 TL

2

4. Bölge

3048 – 3049 – 3050 – 3051 – 3052 – 3053 – 3054

174.750

4.240,27 TL

1.272,08 TL

3

5. Bölge

3044 – 3045 – 3046 – 3105

167.850

4.072,84 TL

1.221,85 TL

4

6. Bölge

3072 – 3073 – 3101 – 3103 – 3104

206.400

5.008,25 TL

1.502,48 TL

5

7. Bölge

3089 – 3090 – 3091 – 3092 – 3093

166.900

4.049,79 TL

1.214,94 TL

6

9. Bölge

3037 – 3038 – 3033 – 3034 – 3024 – 3023 – 3018 – 3013 – 3017 – 3014 – 3015 – 3016

385.850

9.362,56 TL

2.808.77 TL

Bulunduğu İl / İlçe      : Burdur / Merkez / Büğdüz Köyü

Birimi    : İstiklal Yerleşkesi

Niteliği    : Ekenek Bölge (Tarla) Kiralama

İHALE BİLGİLERİ

İhale Yeri    : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi  İdari ve  Mali İşler Daire Başkanlığı 15030/BURDUR

İhale Tarihi / Saati      : 14.11.2014 – 14:00

İhale Usulü      : 2886 Sayılı Kanuna göre

Geçici Teminatın Yatırılacağı Yer  : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Şartname Bedeli    : Yok

İSTENİLEN BELGELER;

A ) İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde;

  1. Kanuni İkametgah Belgesi, (İl veya ilçe Nüfus Müdürlüğü onaylı)
  2. T.C Kimlik Fotokopisi  (T.C Kimlik noyu gösterir),
  3. Varsa, Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4. Dilekçe. (Ek 1)
  5. Geçici Teminat,

Havale veya EFT yoluyla verilecek ise; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının veznesine TC kimlik numarası belirterek T.C. Halk Bankası Burdur Şubesi TR08 0001 2009 3160 0016 0000 85 nolu hesabına yatırılacaktır. Banka dekontunun aslı,

a)  Nakit olarak verilecek ise; Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine yatırılacak alındı belgesinin aslı,

b)  2886 Devlet ihale Kanunu’nun 26 ıncı maddesinde tedavüldeki Türk Parası yanında belirtilen diğer değerli kağıtların aslı; teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna teslim edilecektir.

  1. Adli Sicil Kaydı, (İhale yılı içerisine alınmış olması).
  2. Üniversitemiz bünyesinde bulunan kantin, kafeterya, çay ocağı, kırtasiye , tarla vb. gibi yerlerde müstecir olarak çalışmış veya halen çalışır durumda olan gerçek veya tüzel kişilerin, son 1 (Bir) ay içinde Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınmış borcu olmadığına dair belge.
  3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
  4. Taşınmaz kira şartnamesinin imzalanarak teslimi.

EKLER:

1.  Dilekçe (Katılım Dilekçesi)

2.  Şartname

3.  Kroki

 
DUYURU İLE İLGİLİ DOSYALAR
 
DİĞER DUYURULAR
14-09-2017
14-09-2017
14-08-2017
28-07-2017
28-07-2017
28-07-2017
19-07-2017
20-06-2017
19-01-2017
07-10-2016
Tüm Duyurular