Dergi Basımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d kapsamında
DOĞRUDAN TEMİNLE ALIM İLANI 


Alımı Gerçekleştirecek İdarenin:
Adı  : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Adresi : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı/15030/BURDUR
Telefon : 0 248 213 36 20
Faks : 0 248 213 36 22
(Teklifin aslı gönderilmek kaydıyla faks kabul edilir)
e posta adresi : imdb@mehmetakif.edu.tr
Alımı Yapılacak Mal ve Malzemenin:
Alımı Yapılacak Mal ve Malzeme : Dergi Basımı
Niteliği ve Türü : Mal Alımı
Miktarı : 1 Kalem
Alım Usulü : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi (Doğruda Temin usulü ile)
Teklif Verme Süresi : Başlangıç 30.01.2014
Bitiş 03.02.2014 saat 17:00
Malın Teslim Yeri : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Malın Teslim Tarihi : Teslim için gün belirtilmemişse; siparişi izleyen 7 gün içerisinde mal teslimi yapılacaktır. Teslim giderleri (Kargo, Posta v.b.) firmaya aittir.
Tekliflerin Değerlendirileceği yer : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Numune : Şartnamede Belirtilmiştir.
Tekliflerin açılacağı tarih ve saati : 04.02.2014   saat 10:00
Ödeme : İdare, mal tesliminden itibaren  Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden sonra ödeme yapacaktır. 
Not: İmza ve Kaşe olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır.
* Teknik Şartname ve Teklif formu ektedir.
 
DUYURU İLE İLGİLİ DOSYALAR
 
DİĞER DUYURULAR
14-09-2017
14-09-2017
14-08-2017
28-07-2017
28-07-2017
28-07-2017
19-07-2017
20-06-2017
19-01-2017
07-10-2016
Tüm Duyurular